Категория: Без категория Автор:

Как почвената температура влияе върху храненето на растенията

С разтопяването на снеговете и покачване на градусите навън, се повдига въпросът: Как температурата на почвата влияе върху растежа, развитието и храненето на растенията? И докато за обвързаността между температурата и развитието на културите се знае повече, то храненето, което е важна част от този процес, сякаш остава на по-заден план.

Наличието на хранителни вещества се влияе от три основни процеса – почвената дифузия, масовия поток и всмукателната способност на корените. Протичането на тези процеси е силно зависимо от градусите на почвената среда.

Важни процеси, влияещи върху наличието на хранителни вещества в почвата

Дифузията е явление, при което йоните на съответния елемент се придвижват от местата с по-висока към местата с по-ниска концентрация.

Масовият поток представлява движение на свободната почвена вода, при което се увличат и разтворените в нея йони на хранителните елементи.

Всмукателната сила на кореновите власинки се изразява в тяхната способност да поглъщат вода и хранителни вещества. Тя е различна при отделните видове, тъй като се определя от свойствата на живата клетка и от условията на околната среда.

За това колко са важни, сами по себе си, тези процеси свидетелстват няколко факта:

  • йоните на калция (Ca), магнезия (Mg), както и нитратния йон (NO3-) биват задвижвани от процесите на масовия поток, докато тези на амониевия йон (NH4+), цинка (Zn), мангана (Mn), желязото (Fe) и фосфора (P) – от дифузията;
  • при ниска почвена температура растителните корени редуцират растежа си, а с това намаляват и всмукателната си способност – следва ограничена наличност на хранителни вещества в растенията;
  • градусите на почвата влияят върху вискозитета (съпротивлението) на водата в почвата. Установено е, че при по-висока температура вискозитетът намалява, а с това – всмукателната способност на корена се увеличава.

Зависимост между почвената температура и азота (N)

Растенията усвояват азота като нитратни и амониеви йони, и като някои прости съединения. Температурата на почвата променя тяхното съдържание, тъй като оказва въздействие върху процесите на амонификация и нитрификация. Тяхното протичане започва едва, когато температурата на почвата достигне 5°С и се преустановява, когато надвиши 40°С, като при много от почвените типове оптималната температура за двата процеса е между 30°С и 35°С.

Зависимост между почвената температура и фосфора (P)

Пряка зависимост се наблюдава между температурата на почвата и наличието на фосфор. С покачването на градусите се ускорява минерализацията му от органичната материя, както и усвояването на елемента от растенията. Причина за това е, че с повишаване на температурата скоростта на почвената дифузия нараства. В границите между 20-35°С тя е най-висока. Следователно е обяснимо явлението, че при студени почви се наблюдава недостиг на елемента.

Зависимост между почвената температура и калия (К)

Както останалите хранителни елементи, така и калият в почвата се намира в усвоима (подвижна) и в неусвоима (неподвижна) за растенията форма. Ниските температури ограничават наличието и поглъщането на елемента от растенията. Равновесието между подвижните и неподвижните му форми се изменя заедно с покачването на градусите в почвата, като зависимостта се изменя с всеки 10°С, в полза на подвижната форма. За повечето земеделки култури оптимумът за усвояване на елемента е около 28-30°С.

Зависимост между почвената температура, микроорганизмите и растителното хранене

Микроорганизмите играят важна роля, тъй като превръщат елементите във форми, усвоими за растенията, а тяхната метаболитна активност се влияе именно от температурата на околната среда. Следователно, повишаването й стимулира микробната активност, а оттам и наличието на достъпни за растенията вещества.
Температурата на почвата и усвояването на елементите от растенията са в пряка зависимост, а затоплянето на почвата благоприятства приема на храна от културите. Именно затова е важно да следим почвените градуси, особено когато говорим за балансирано хранене на земеделските култури.

 

Свържете се с нас, за да разберете как специалистите на НИК Агро Сървис могат да ви съдействат в грижата за почвата и растенията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Copyright © 2015 nik-agroservice.com