Категория: Без категория Автор:

Какво трябва да знаете за нитрификацията в почвата

Чрез приложението на безпрецедентни количества реактивоспособен азот земеделието е единствената и най-мащабна човешка дейност, която влияе върху глобалния кръговрат на азота в природата.

Кръговрат на азота

Сухият въздух на планетата ни съдържа 78 обемни процента азот в инертна (неизползваема) форма.
В естествените екосистеми има разнообразни процеси, които балансират преобразуването на азота по веригата и нитрификацията (като част от тях) играе незначителна роля на фона на общия азотен кръговрат. За разлика от това, азотът в земеделските екосистеми преминава с превес през нитрификацията.

Какво представлява нитрификацията?

Нитрификацията е процес на биологично окисление на амониевите йони NH4+ до нитратни йони NO3- от страна на повсеместно разпространени в почвата бактерии от родовете Nitrosomonas и Nitrobacter.

Сам по себе си процесът на нитрификация е неефективен по отношение поддържане на баланса в кръговрата, защото води до безполезно изнасяне на съдържащия се в почвата и на допълнително внесения азот (под формата на нитрати, от почвата към водните басейни).

Нитрификацията и земеделието

При благоприятни почвено-климатични условия, каквито настъпват със затоплянето през пролетта, нитрификацията в почвата протича бързо и неконтролирано от страна на фермерите. Това води до:

  • бързо изнасяне на нитратния азот с водния поток от коренообитаемия почвен слой;
  • непълното му усвояване от културите.
В агро-екосистемите над 95 % от общия минерален азот присъства в почвата под формата на нитрати (NO3-). Растенията усвояват азота главно под същата форма (нитратна), но имат способността да използват и амониевия азот (NH4+) както и някои амоникиселини. Затова забавянето на нитрификацията в почвата не би променило храненето на растенията с азот, тъй като азотът ще се задържи близо до корените за по-дълъг период (под формата на слабоподвижните амониеви йони).

По-ефикасно азотно торене чрез регулиране на естествената нитрификация

Редом с познатите добри практики за намаляване измиването на нитратите от почвите, подобряването на ефикасността на азотното торене може да стане и чрез алтернативен подход: регулиране на естествената нитрификация в почвата.

Един начин за това е развитието на нови сортове/ хибриди, способни да контролират нитрификацията в почвата. Те са известни също като BNI – Biological Nitrification Inhibition и се базират на билогично потискане на нитрификацията. При растенията това е естествен процес на физиологичната дейност на корените, които активно отделят съединения-инхибитори на нитрификацията. Чрез тези регулаторни механизми те, по естествен път, могат да насочват азота към други етапи от неговия кръговрат и същевременно – да го усвояват по-цялостно и по-равномерно във времето.

Искате да научите повече или имате въпроси за вашите почва и поле? Свържете се с нас!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Copyright © 2015 nik-agroservice.com