Характеристики

  •   Диаметър на сондата - 26 мм
  •   Дълбочина – 0-60 см
  •   Количество взета почва в една проба – 200 гр.
Интересувате се от тази услуга? Пишете ни!

Характеристики

Wintex 3000 взема почвени проби от 0-90 см дълбочина и може да се използва за всички видове почви, включително пясъчни, глинести, твърди и сухи почви. Също така е възможно да вземете проби от почвата от един, два или три различни слоя едновременно. Дълбочината на почвената проба може да се коригира според нуждите на земеделския стопанин.

Сондата е лесна за поддръжка и гарантира надеждна работа във всяка ситуация. Сондата се върти и когато достига желаната дълбочина, взема хомогенни почвени проби, които се поставят в почвените кутии.