Характеристики

  •   Диаметър на сондата - 26 мм
  •   Дълбочина – 0-60 см
  •   Количество взета почва в една проба – 140 гр.
Интересувате се от тази услуга? Пишете ни!

Характеристики

Wintex 2000 е мощна пробовземна сонда за вземане на почвени проби на дълбочина до 60 см.

Сондата може да пробовзема от всякакъв вид почва (глинеста, твърда, суха, песъчлива). Wintex 2000 работи напълно автоматично и има две програми на действие. Първата програма взема проби от 0-60 см дълбочина. Втората програма взема почвени проби от 0-30 см и 0-60 см дълбочина едновременно.

Сондата навлиза в почвата с помощта на хидравличен чук, извършващ 2100 удара в минута и налягане от цилиндър. Налягането може да бъде коригирано според вида на почвата.

Сондата се завърта, когато достигне желаната дълбочина и взема почва. При изкачването й нагоре, хомогенните проби от различните слоеве се поставят в две почвени кутии. С помощта на фуния пробите се прехвърлят в торби или кутии, след което могат да бъдат изпратени към лабораторията.

Ако по време на почвеното пробовземане Wintex 2000 срещне някакво препядствие и взетата проба е непълна, тя ще бъде изхвърлена и няма да бъде поставена в почвените кутии.

Пробовземната сонда Wintex 2000 може лесно да бъде монтирана на различни превозни средства.