Характеристики

  •   Диаметър на сондата - 18 - 21 мм
  •   Дълбочина – 0-25 см
  •   Количество взета почва в една проба – 35 - 55 гр.
Интересувате се от тази услуга? Пишете ни!

Характеристики

Wintex 1000 е сонда за почвено пробовземане, която работи напълно автоматично и взема изцяло хомогенни проби. Сондата взема 300 – 450 гр. почва на предварително настроена дълбочина, след което я поставя в кутия, готова да бъде изпратен към лабораторията.

Всички операции се извършват безпроблемно от мястото на водача. Пробовземната сонда се поддържа лесно, а благодарение на специална технология, машината усеща камъни и други материали под повърхността и обръща цикъла на пробовземане докато отново е поставена на място с чиста почва.

Пробовземната сонда Wintex 1000 може лесно да бъде монтирана на различни превозни средства. Ако бъде използвана в комбинация с GPS система, може по-късно да бъде полезна при изготвяне на норми на варуване и карти за торене с променлива норма.