Характеристики

  •   VRA – променлива норма на торене
  •   по-висока ефективност
  •   по-добри резултати при жътва
Интересувате се от тази услуга? Пишете ни!

Характеристики

За ефективно и правилно торене, където и колкото трябва

Резултатите от почвените и растителните анализи са най-добрата база за съставянето на карти с предписание, които помагат на земеделците да повишат ефективността и резултатите. Това може да стане по следните начини:

  • Първият е да се осредни препоръчителната норма на торене за всеки парцел и ръчно да се настрои торачката за тази норма. Това е препоръчителен вариант за торачки, които нямат контролери и тяхната норма не може да се променя от кабината.
  • Вторият вариант е подходящ за торачки, чиято норма може да се променя от кабината. Тогава може да бъде създадена Карта с предписание, която да променя нормата на торене по време на самата работа, така че да се тори само там, където е нужно и колко е нужно. Именно това е Прецизно торене. Генерираната карта се зарежда в GPS навигацията и управлява нормат на торене GPS информацията за местоположението на машината.