Характеристики

  •   Създаване на карти с предписание на база на почвени карти, почвени и растителни анализи
  •   Създаване на почвени карти на база на почвени анализи
Интересувате се от тази услуга? Пишете ни!

Характеристики

Почвеният анализ, чрез който се създават почвени карти не е новост в България. В миналото той е били важен елемент към препоръките за торене, но въпреки, че е била една добра практика тя е останала във времето.

Така или иначе Почвеното картиране си остава единствения начин, по който може да се установи наличието на хранителни вещества в почвата и не може да се говори за модерно земеделие без него.  Именно това е най-новата услуга, която НИК предлага на своите клиенти.

Факторите като климат и отглеждана култура влияят всяка година по начин, на който трудно може да се реагира чрез стандартните „рецепти“ колко тор на какъв добив се равнява. А в сегашните условия торенето е една от обработките, при които голямо количество ресурси се влагат в почвата за кратък срок. Но за да се направи прецизна почвена карта трябва да се вземат средно около 60 почвени проби на 100 дка, което на едно стопанство от 7000 дка, това означава 4200 почвени пробовземания. Очевидно е, че в такъв случай ръчното сондиране е невъзможно.

Решението, което ние предлагаме, е автоматична сонда за почвени проби Wintex 1000, инсталирана на АTV Yamaha Grizzly 700 FI.  Само така може да се гарантира вземането на голям брой хомогенни проби. Според изследванията около 50% от резултата на една почвена проба зависи от правилното й вземане. Именно затова нашите специалисти обръщат внимание на фактори като: пробовземане от една и съща дълбочина, специфики на полето (например, мочурни участъци), как се съхранява почвата до нейното изпращане в лабораторията и др.

След като почвената пробата се изпрати във фирмената лаборатория за анализ, остава да се изпълнят другите 50%.

Извършва се анализ на хранителните вещества, за които трябва да се направи почвена карта, която ще служи за препоръка за последващото торене.

Пред фермера се откриват две алтернативи:

  • Първата е да използва картите за преценка на всеки блок как да се тори, като торачката се настройва ръчно на осреднена стойност;
  • Вторият вариант е да се зададе желаната запасеност от хранителни вещества като карта. Дигиталната карта се качва на GPS навигация на Trimble, която автоматично преценява в кой участък на блока да се тори повече и по-малко. Тази информация може да се запази като база данни на този блок и да се използва и за в бъдеще като история на блока. Именно това представлява услугата Прецизно торене.