Характеристики

 •   анализ на всички микро- и макро- елементи
 •   анализ на листа
 •   анализ на плодове
 •   анализ на стебла
Интересувате се от тази услуга? Пишете ни!

Характеристики

Анализиране на химичния състав на растителни проби от различни органи на растението за определяне на моментното им състояние.

По своята същност анализът на растителна тъкан е химичен анализ на определени растителни органи, известни като „индикаторни“. В зависимост от фазата на развитие на растенията индикаторни органи могат да бъдат листата, стъблата и / или плодовете. Чрез анализ на индикаторните органи се установява моментното съдържание на усвоените от растенията хранителни елементи

Резултатите от анализа се съпоставят с експериментално установените оптимални нива на всеки хранителен елемент в растенията.

Граничните стойности са изведени на база ботанически вид и фаза от неговото развитие.

Какво е практическото приложение?

Извършване на хранене по време на вегетация с онези хранителни елементи, за които има доказан недостиг на база резултатите от растителния анализ.

Предотвратяване прекомерното внасяне на елементите, които са в оптимални или излишни количества.

Тези решения са едновременно екологосъобразни и икономически ефективни.

Какво включва анализът?

 1. Пробоподготовка
 2. Анализ на следните химични елементи
 • Азот
 • Фосфор
 • Калий
 • Калций
 • Магнезий
 • Натрий
 • Желязо
 • Мед
 • Цинк
 • Манган
 • Бор
 • Сяра
 1. Препоръка от агроном на база на резултатите от растителния анализ