Характеристики

  •   pH
  •   анализ на макро елементи
  •   анализ на микро елементи
  •   електропроводимост
  •   хумусно съдържание
Интересувате се от тази услуга? Пишете ни!

Характеристики

Почвените анализи предоставят пълна информация за състава на микро и макро елементите, които се съдържат в една почвена проба.

Видове почвени анализи:

  1. Пробоподготовка
  2. Индивидуални анализи

2.1.         Определяне на Почвена реакция – pH (H₂O); pH (KCl); pH (CaCl₂)

2.2.         Определяне на специфична електропроводимост (EC)

2.3.         Определяне съдържание на органично вещество (хумус)

2.4.         Определяне на механичен състав

2.5.         Определяне на действителен капацитет на катионна обмяна (CEC)

2.6.         Определяне съдържание на Общи и Активни карбонати –

2.7.         Определяне съдържание и запас на усвоими форми на Азот (NH4-N), Азот (NO3-N), Фосфор (P), Калий (K), Калций (Ca), Магнезий (Mg), Натрий (Na), Желязо (Fe), Мед (Cu), Цинк (Zn), Манган (Mn), Бор (B), Молибден (Mo), Сяра (S) и Хлор (Cl) –

  1. Пакети анализи

3.1.         Пакет „Базов“ – включва Пробоподготовка, Определяне на pH, Определяне съдържание на Минерален азот (NH4-N + NO3-N), Определяне на запас на Усвоим Фосфор (P) и Обменен Калий (K)

3.2.         Пакет „Пшеница и Ечемик“ – включва Пакет „Базов“, Определяне съдържание на Хумус, определяне запас на усвоими Цинк (Zn) и Мед (Cu)

3.3.         Пакет „Царевица“ –  включва Пакет „Базов“, Определяне съдържание на Хумус, Молибден (Mo), Определяне запаса на усвоим цинк (Zn)

3.4.         Пакет „Рапица и Слънчоглед“ – включва Пакет „Базов“, Определяне съдържание на Хумус и усвоими Сяра (S), Бор (B) и Молибден (Mo)

3.5.         Пакет „Пълен“ – включва Пакет „Базов“, Определяне съдържание и запас на усвоими форми на Калций (Ca), Магнезий (Mg), Натрий (Na), Желязо (Fe), Мед (Cu), Цинк (Zn), Манган (Mn), Бор (B), Молибден (Mo), Сяра (S) и Хлор (Cl)