Характеристики

  •   автоматично пробовземане
  •   изготвяне на коригиращо хранене
  •   изготвяне на цифрови агрохимични карти
  •   лабораторни анализи
Интересувате се от тази услуга? Пишете ни!

Характеристики

НИК Агро Сървис Ви предоставя пакета от услуги AgroBalance – възможност да получите пълна агрохимична картина за Вашите парцели.

Какво включва AgroBalance?

1. Автоматизирано почвено пробовземане от специалист на НИК Агро Сървис:

  • по стандарт (0 см – 30 см);
  • на дълбочина (30 см – 60 см) – срещу запитване.

 

2. Лабораторни анализи на почвените проби с последно поколение оборудване за определяне на:

  • pH;
  • съдържание на минерален азот;
  • запас на усвоим фосфор и обменен калий;
  • съдържание и запас на усвоими форми на: калций, магнезий, натрий, желязо, мед, цинк, манган, бор и сяра.

 

3. Изготвяне на препоръки за хранене под формата на план за балансирано торене на базата на резултатите от анализите за всеки парцел и съответната култура, която се отглежда там.

4. Изготвяне на цифрови агрохимични карти, съдържащи информация за разпределението на показателите: pH, азот, фосфор, калий.

5. Вземане на растителна и почвена проба от специалист на НИК Агро Сървис по време на развитието на културите, с цел проследяване усвояването на хранителните елементи от почвата и състоянието на растенията.

6. Анализ на взетите почвени и растителни проби за съдържание на азот, фосфор, калий, калций, магнезий, натрий, сяра, желязо, мед, цинк, манган и бор. Взимат се една почвена и една растителна проба от парцел.

7. Изготвяне на коригиращо почвено и/или листно хранене на база на резултатите от ализа.

AgroBalance Ви дава възможност да приложите и торене с променлива норма (VRA), за да постигнете изравняване на запаса на хранителни вещества във всички зони на парцела.

Вижте повече за AgroBalance – www.agrobalance.bg или ни задайте своите въпроси на 02/ 884 35 05.