НИК Агро Сървис стартира дейност

Автор: 25.07.2011

На събитието бяха представени основните продукти и услуги, които компанията предлага, а именно GPS картиране, пробовземане и почвен анализ, чрез които клиентите на тези услуги могат да оценят как могат да хранят своите култури по-правилно и оптимално. За по-малки фермери и такива, които не се нуждаят от професионална консултация, компанията ще предлага мобилните лаборатории и китове за анализ на почви и растителна маса на американския производител LaMotte. От екипа на НИК АГРО СЪРВИС отбелязаха, че предлаганите продукти и услуги не са революционни, а възраждат една ценна дългогодишна практика в България, чието важно значение в последните години е подценявано и оставяно на заден план, като инструмент за вземане на решения за целесъобразно и екологосъобразно хранене на земеделските култури. Така добавяйки и нововъведенията в софтуерните и GPSпродукти, се постига резултат, който е конкурентен на западноевропейските практики в областта на почвеното картиране.

„Днес беше представена цялата процедура по извършване на нашата услуга по почвено картиране, като се започне от полевата работа до лабораторните процедури по пробоподготовка и анализ, докато се стигне до създаването на почвената карта”, – сподели Димитър Тинов, координатор на дейността в НИК Агро Сървис ООД. „Идеята ни е нашата дейност да бъде максимално прозрачна и ясна за нашите клиенти, тъй като голяма част от тях поради една или друга причина имат предразсъдъци към почвените анализи извършвани в България. За да се разграничим от тази практика ние държим нашите врати отворени, като пример за това използваме online система за следене на полевите машини, която дори показва от кои части на полето са взети почвените проби. Така клиентите ни могат да бъдат спокойни, че заданието им се изпълнява качествено и в срок. ” сподели г-н Тинов.

„Щастливи сме от добавянето на още един от основните елементи към така наречения кръг на прецизно земеделие, а именно почвеното картиране “ заяви Иво Куманов. „И точно, както НИК е компанията пионер в областта на GPSпозиционирането и управлението на машини, така и сега се радваме, че сме отново първите, които изграждат цялостно решение в областта на почвеното картиране”, добави управителят на НИК.

Copyright © 2015 nik-agroservice.com