Информация за НИК Агро Сървис

Автор: 29.05.2015

НИК Агро Сървис е дъщерна компания на НИК и е специализирана в областта на продуктите и услугите за почвено картиране, като за тази цел се използва голям набор от инструменти. Полевото пробовземане се извършва от високо производителни машини, които вземат голям брой почвени проби от единица площ, което от своя страна гарантира представителен резултат. Почвеният анализ се извършва във вътрешно-фирмената лаборатория, изградена с лабораторно оборудване на водещи производители в тази сфера.

Услугите на компанията се предлагат и през търговската мрежа на НИК.

Copyright © 2015 nik-agroservice.com