НИК Агро Сървис на Агритехника 2015

agritechnika cover
Автор: 18.02.2016
През 2015 г. НИК Електроникс взе участие в международното селскостопанско изложение Агритехника, по време на което основен акцент зае интеграцията между услугите на НИК Агро Сървис и програмата за сателитно заснемане на посевите GeoSCAN.

GeoSCAN беше представена на фермерите през 2014 година, като оттогава насам се използва за локализиране на слаборазвити зони в блоковете на земеделските стопанства. На база резултати от лабораторни анализи на почвени проби в GeoSCAN се визуализират агрохимични карти за разпределението на хранителните запаси в почвата на наблюдаваните площи. В допълнение към това формирането и анализирането на проби от растенията в очертаните зони спомага за още по-прецизен поглед върху потенциала на почвата и състоянието на посевите.

 

Комбинирането на почвено пробовземане и анализи от специалистите на НИК Агро Сървис с възможностите на програмата, позволява на фермерите да установят закономерности в полетата, да планират и да предприемат действия, за минимизиране на слабите зони с цел повишаване на общия добив.

Интеграцията между предлаганите от НИК Агро Сървис услуги и GeoSCAN създава цялостно решение за системен мониторинг на земеделските култури, приложимо не само в България, но и в целия свят, както доказа интересът към него по време на Агритехника 2015.

 

Ако искате да научите как да използвате услугите на НИК Агро Сървис и GeoSCAN и за Вашите полета, може да се свържете с нас на тел. +359 2 844 35 05.

Copyright © 2015 nik-agroservice.com