Категория: Без категория Автор:

Магнезият в почвата и растенията …

Магнезият е основна хранителна съставка за растението.  Той има широк спектър от ключови роли в много растителни функции. Една от добре известните роли на магнезия е в процеса на фотосинтеза, тъй като той е градивен елемент на хлорофила, който прави листата зелени.

7

Дефицитът на магнезий може да бъде важен ограничаващ фактор в производството на растителните култури.

Магнезий в почвата

В почвата магнезия се открива в три фракции

  1. Магнезий в почвения разтвор – той е в равновесие със заменяемия магнезий и е лесно достъпен за растенията.
  2. Заменяем магнезий – Това е най-важната част за определяне на достъпния за растенията магнезий. Тази фракция се състои от магнезий съхранен в глинестите чстици и органичната материя. Заменяемия магнезий е в равновесие с магнезия с почвения разтвор.
  3. Незаменяем магнезий – Състои се от магнезий, който е съставна част на първичните минерали в почвата. Процесът на разлагане на минерали в почвата е много бавен, за това този магнезий не е достъпен за растенията.

3

 

Усвояване на магнезий от растенията

Растенията поемат магнезий в йонна форма Mg+2, под формата на разтворен магнезий в почвения разтвор. Усвояването на магнезий от растенията доминира в два основни процеса:

  1. Пасивно поглъщане, задвижвано от транспириращия поток.
  2. Дифузия – магнезиевите йони се движат от зоните с по-висока концентрация до зоните с по-ниска концентрация.

Ето защо, количеството магнезий, което растението може да поеме зависи от концентрацията в почвения разтвор и от капацитета на почвата за запасяване на почвения разтвор с магнезий.

Усвояване и използване на магнезия

Условия, например ниско pH на почвата, ниски температури, сухи почвени условия и високи нива на конкурентни елементи, като калий и калций,  намаляват наличието на магнезий.

Влияние на pH на почвата върху наличието на магнезий:

В почви с ниско pH, разтворимостта на магнезия намалява и той става по-малко достъпен.

Поради големия радиус на хидратиране на магнезиевите йони, силата на връзките по отношение на обмена в почвата е относително ниска.Киселите почви повишават способността на магнезия да се разтваря, защото те имат по-нисък катионнообменен капацитет. В допълнение, в кисели почви манганът и алуминият стават по-разтворим , в резултат на което се намалява усвояването на магнезия.

Други положително заредени йони, като калциевия и амониевия могат да се конкурират с магнезия, да намалят усвояването му и да го преместят от корените към горните части на растенията. За това прекомерното прилагане на тези хранителни вещества може да подтикне дефицита на магнезий.

Трябва да се обърне особено внимание на песъчливите почви, където катионнообмения капацитет е нисък и те могат да задържат по-малко магнезий.

Магнезиев дефицит

Дефицита на магнезий, както всеки друг дефицит, води до намаляване на добива. Освен това води и до по- висока чувствителност към болести по растенията.

Т.като магнезия е подвижен в растението симптомите на недостиг се проявяват първо при долните и при по-старите листа. Първият симптом е бледи листа, които след това развиват хлороза. При някои растения се появяват червеникави или морави петна по листата.

Изразяването на симптомите до голяма степен зависи от интензивността, на която листата са изложени на светлина. Дефицитните растения, които са изложени на висок интензитет на светлината ще проявят повече симптоми.

7-2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Copyright © 2015 nik-agroservice.com