Категория: Без категория Автор:

Как да постигнете по-висок добив и оптимизиране на разходите в 3 стъпки

Днес основните цели на всеки фермер са насочени към постигане на по-високи добиви. Но как да го направят без увеличаване на разходите? Анализът на почвата след жътва е една от правилните стъпки в тази посока. Той показва какъв е балансът на хранителните вещества в почвата, а така може да се направи най-прецизен план колко и какви хранителни вещества да бъдат внесени при предсеитбеното торене, за да се постигнат оптимални резултати.

Почвени анализи и препоръки за торене

Почвеното пробовземане на полетата се извършва със специализирана техника, оборудвана с GPS устройство Trimble – индустриален таблет, модел MMX-070. В зависимост от заданието и параметрите, които следва да се анализират, могат да бъдат взети почвени проби с дълбочина от 0-30 см или 30-60 см. За пробите се използват автоматизираните сонди Wintex, които гарантират, че желаната дълбочина ще бъде достигната, независимо от вида на почвата и условията.

Почвено картиране след жътва

Взетите почвени проби се анализират в съвременна лаборатория, като се обръща внимание на почвената реакция и хранителните елементи (азот, фосфор, калий, сяра, калций, магнезий, натрий, цинк, бор, манган, мед и желязо) в достъпни за растенията форми. Резултатите се представят в табличен вид или могат да се визуализират под формата на карти в платформата GeoSCAN.
На база на резултатите от анализите, специалисти агрономи изготвят препоръки за балансирано хранене на растенията, съобразно сеитбооборота и планирания добив. Препоръките са предоставени в табличен вид, под формата на план за торене. В него азотът, фосфорът, калият и сярата са посочени чрез препоръчителни плоски норми от количества активни вещества на декар, без да са обвързани с конкретни производители.
Често се налага проследяване на посевите по време на тяхното развитие. В този случай се формират растителни проби – по 1 растителна проба и по 1 почвена проба от всеки изследван блок. След анализ на пробите, агрономите могат да дадат препоръки за своевременна корекция в храненето на текущата култура.

Торене с променлива норма (VRA)

Торенето с променлива норма или още познато като VRA (Variable Rate Application) е приложимо при наличие на пръскачки и торачки с възможност за контрол на нормата на приложение на съответния материал. За разлика от торенето с плоска норма, при използването на VRA е необходима по-детайлна информация за всеки отделен блок. Трябва да се провери в кои микрозони основните хранителни елементи се откриват във високи нива и в кои – в ниски. Зaтова се пробовземат повече почвени проби от по-малки по площ микрозони (клетки).

Резултатите от съответните почвени проби се представят под формата на карти, видими в GeoSCAN с географски координати. Торовата норма в едно и също поле може да варира от нулева до максималната, приложима от торовнасящата техника, при положение че това е целесъобразно за планираните култури.

По думите на земеделските стопани, които вече разчитат на торене по метода VRA, по този начин се „тори точно там, където е необходимо“. А когато полетата са балансирано наторени, те са 100% подготвени да дадат необходимото оптимално количество хранителни вещества на всяка култура.

Комплексна грижа за посевите с AgroBalance

Всичко, описано до момента е част от комплексната услуга AgroBalance, която подпомага фермерите в грижата за техните посеви. Но, както успехът се изгражда с времето, така и по-добрите добиви се получават с постоянство и надграждане на използваните методи за грижа за почвата и растенията. Затова е препоръчително услуги като AgroBalance да се прилагат за срок от поне 4 последователни сезона, така че да се осигури плановото проследяване във времето на хранителните елементи след всяка жътва и да се постигнат желаните оптимални резултати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Copyright © 2015 nik-agroservice.com