Категория: Без категория Автор:

Фосфорът в почвата…

Фосфорът е основен макро-елемент, необходим за храненето на растенията. Той участва в обменните процеси като фотосинтеза и синтеза, както и разграждането на въглехидратите.

Фосфорът се намира в почвата, както в органична, така и в минерална форма. Независимо от това, количеството на достъпния фосфор е много ниско в сравнение с общото количество на фосфора в почвата. Именно заради това, в много случаи се налага употребата на фосфорни торове, за да може да се обезпечат се нуждите на растенията.

Реакциите на фосфор в почвата.

Независимо в каква форма (органична или минерална) се намира фосфора в почвата, неговата разтворимост е ниска. Има равновесие между фосфора в твърдата фаза на почвата и фосфора в почвения разтвор. Растенията могат да усвоят само фосфора, разтворен в почвения разтвор, но по-голямата част от него съществува в стабилни химически съединения, а само една малка част е на разположение на растенията за усвояване във всеки един момент. Когато корените на растенията извлекат фосфора от почвения разтвор, част от количеството адсорбирано към твърдата фаза се освобождава отново в почвения разтвор – така се се поддържа равновесие.

Видовете фосфорни съединения, които съществуват в почвата се определят най-вече от почвената реакция и от вида и размера на минералите в нея. Минералните съединения обикновено съдържат алуминий, желязо, магнезий и калций. В кисели почви той обикновено реагира с алуминий, желязо и манган, а в алкални почви преобладава фиксацията с калций.

Оптималните граници на почвената реакция (рН) за достъпността на фосфора е 6.0-7.0.

Фосфор усвояван от растенията

Растенията усвояват фосфор от почвения разтвор под формата на ортофосфатен йон: HPO₄¯² или H₂PO₄¯. Съотношението, в което се усвояват тези две форми се определя от рН на почвата, като при по-високо рН на почвата преобладава HPO₄¯².

Мобилността на фосфора в почвата е много ограничена и поради това корените на растенията могат да го усвояват само от почвените зони в непосредствена близост до тях.

Тъй като концентрацията на фосфор в почвения разтвор е ниска, растенията използват активно усвояване срещу градиента на концентрация (т.е. концентрация на фосфор е по-висока в корените в сравнение с почвения разтвор). Активното поглъщане е енергоемък процес и условията, които подтискат кореновата дейност като преовлажняване, ниски температури и други възпрепятстват усвояването на фосфор.

Недостигът на фосфор

Симптомите на недостиг на фосфор включват забавен растеж и тъмно лилав цвят на старите листа, подтискане на цъфтежа и развитието на кореновата система. В повечето растения тези симптоми се появяват, когато концентрацията на фосфор в листата е под 0,2%.

Прекомерно високи нива на фосфор

Прекомерно високото ниво на фосфор пречи на усвояването на други елементи като желязо, манган и цинк. В нередки случаи се прилагат ненужно големи количества фосфорни торове. Освен поради тази причина фосфорът в почвата може да се увеличи и когато водата за напояване се подкисли с фосфорна киселина.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Copyright © 2015 nik-agroservice.com