Категория: Без категория Автор:

Азотно торене – кога, къде и колко?

Азотът е основен хранителен елемент, който играе важна роля за растежа, развитието и продуктивността на растенията. Ето защо, за получаване на високодобивна и висококачествена продукция, е необходимо внасянето му в почвата под формата на различни видове торове. Прецизирането при внасяне на азот в почвата води до оптимизиране на вложенията в земеделското производство. Ключов момент е определянето на оптималното количество, което трябва да бъде използвано. То се изчислява на база извършените почвени анализи, изискванията на културата и желания добив от нея.

Измиване на нитратите от почвата

Измиването на почвата е един от основните процеси, който трябва да имате предвид, когато планирате торенето. Измиването на нитратите се случва, когато валежите или поливките превишават водозадържащата способност на почвата и се състои в пренасяне на разтворените във водата йони извън зоната на корените. Леките и песъчливи почви благоприятстват този процес, който може да доведе до финансови загуби, увеличаване на разходите за торове, а от там и до увеличаване на себестойността на продукцията.

Как да торите оптимално?

Има няколко подхода, които да вземете предвид при торенето, за да намалите измиването на нитратите и съответно – загубите:
1. Избягване на внасяне на големи количества азотни торове, особено в периоди, когато е малко вероятно да бъдат усвоени от растенията. Например, в началните етапи от развитието им;
2. Разделяне на азотната норма на няколко дози, които да се внесат през вегетацията на културите. Особено подходяща практика за леки почви;
3. Използване на торове, които се трансформират до нитрати за по-дълъг период – съдържащи основно уреа и амониев азот или торове с различни покрития;
4. Използване на покривни култури, който да усвоят остатъчните количества нитрати, след реколтиране на основната култура. По този начин те биват трансформирани в значително по-стабилни органични съединения, които са предпазени от измиване.

Защо да торите само колкото и където е необходимо?

Увеличаването на азотната торова норма стимулира развитието на растенията, но прекомерното и едностранчиво азотно торене може да има и своите негативни ефекти не само върху растенията, но и върху околната среда. То може да доведе до етиолиране на растенията, което предизвиква т.нар. физиологично полягане на посева (Фиг. 1).

Фиг. 1. Полягане на пшенични растения в резултат от прекомерна употреба на азотни торове
Фиг. 1. Полягане на пшенични растения в резултат от прекомерна употреба на азотни торове
Внасянето на високи азотни торови норми, съчетани с недостиг на почвена влажност, води и до появата на пригори, които обикновено започват от долните етажи. Растенията стават по-чувствителни към нападение от гъбни патогени и неприятели. При житните култури се наблюдава понижаване в устойчивостта към брашнеста мана и ръжди.

Прекомерното азотно торене при много култури е причина за понижаване на качеството на растителната продукция, като при маслодайните се понижава качеството на маслото, а при повечето зеленчукови култури и картофите се влошават вкусовите качества и съхраняемостта.

Къде и колко да торите?

Всеки излишък се отразява неблагоприятно върху културата, което води със себе си негативи върху добива, околната среда и портфейла на земеделските производители, ето защо е изключително важно да се внася точно толкова азот, колкото е необходимо.

Извършването на почвени анализи след реколтиране е полезен инструмент, с който може да се определи съдържанието на азот в почвата и да се подпомогне взимането на управленски решения. При установено високо съдържание на минерален азот и особено на остатъчни нитрати, азотната норма се намалява, а в някои случаи не се извършва предсеитбено торене. Това от своя страна може да спести не малко разходи за закупуване на торове, транспорт и торене.

 

Научете повече и за правилното прилагане на един от най-разпространените азотни торове от нас – уреата в поредицата от статии, които агрономите на НИК Агро Сървис подготвиха по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Copyright © 2015 nik-agroservice.com