Категория: Успешни истории от клиенти Автор:

Агро АКМ – град Славяново, област Плевен, обща обработваема площ: 9 000 дка, Атанас Минев

Фирма „Агро КМ“, гр. Славяново, обработва земя в размер на 9 000 декара в района на Плевен. В стопанството се отглеждат основно зърнени и маслодайни култури. От 2015 година управителят Атанас Минев прилага комплексната услуга AgroBalance на около 7 000 декара от своето стопанство и наблюдава чрез платформата GeoSCAN около 4 000 декара. Ето какво споделя той за впечатленията си от услугите AgroBalance и GeoSCAN:
Как установихте нуждата от почвени анализи и сателитно заснемане във Вашето стопанство и каква беше причината, поради която решихте да ги приложите?

А.М.: Наличието на неравномерност в развитието на посевите ни накара да потърсим причината и да се обърнем към услугите на НИК, като компания, която предлага извършване на почвени анализи, изготвяне на препоръки за балансирано торене и сателитно заснемане на обработваемите площи. Решихме да ги използваме за нашето стопанство, защото разбираме голямото значение на това да имаш пълна картина за състоянието на почвите и развитието на посевите. Така можем да приложим индивидуален подход на управление на производството за различните полета.

Какви бяха очакванията Ви за подобрения след внедряването на тези две услуги и оправдаха ли се те?

А.М.: Очакванията ми бяха да се намалят разходите за торове и да се повиши тяхната ефективност. Прилагането на AgroBalance и GeoSCAN напълно оправда очакванията ми.

Какво Ви препоръчаха агрономите в Плана за балансирано торене и как приложението му повлия върху разходите в производството Ви и реализираните добиви?

А.М.: На база получените резултати от почвените анализи, агрономите от НИК Агро Сървис изготвиха План за балансирано торене, който беше съобразен с различията в запасеността на почвите, отглежданите култури и планираните добиви. Бяха ми препоръчани видове торове и начини на приложение (напр. къде трябва освен кореново внасяне на торове да се направи и листно третиране), които са подходящи конкретно за моето стопанство. Бяха посочили къде трябва да се внесат по-големи и къде по-малки количества. Приложихме препоръките и това се отрази на цялостното състояние на посевите и съответно на добивите. Даже в лоша стопанска година като тази, ние сме доволни от реализираните добиви. Разходите за торене вече са оправдани, защото знаем точно къде, колко и какви торове трябва да внесем.

Как регулярната информацията за състоянието на посевите от GeoSCAN успя да се отрази на организацията и планирането на дейностите и вземането на агрономически решения?

А.М.: Информацията от GeoSCAN дава цялостна представа за състоянието и развитието на посевите. Ясно се виждат местата, на които те са по-слабо развити – места с хълмиста повърхност, преовлажняване и други особености на терена. Тази информация е много важна за нас, тъй като ни позволява своевременно да идентифицираме проблемните зони, да определим необходимите агротехнически мерки и да предприемем без излишно забавяне съответните коригиращи действия.

Бихте ли препоръчали AgroBalance и GeoSCAN на свои колеги?

А.М.: Разбира се. Аз вече ги препоръчвам и ще продължа да го правя, защото виждам реални резултати от използването им.

Свържете се със специалистите на НИК Агро Сървис, за да научите повече за комплексната услуга AgroBalance и програмата за сателитно заснемане GeoSCAN.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Copyright © 2015 nik-agroservice.com