Категория: Без категория Автор:

5 често срещани грешки, които фермерите допускат при торенето

По-лесно е да се говори за правилно управление на торенето, отколкото да се направи. Има няколко грешки, които фермерите могат лесно да допуснат и това сериозно да навреди на отглежданите култури.

Събрахме 5-те най-често срещани грешки при торенето, които земеделските производители по цял свят правят. Научете как да ги избегнете:

1. Да се обръща внимание само на NPK, като се пренебрегват другите важни хранителни елементи

Както гласи законът за минимума на Либих, дисбалансът дори на един хранителен елемент ще лимитира растежа на културата, като в същото време оптималните нива на останалите хранителни елементи не могат да компенсират дефицита.

За да развият пълния си потенциал, растенията се нуждаят от балансирано хранене, което се базира на поне 13 основни хранителни вещества в различни количества.

Въпреки че азотът, фосфорът и калият са трите основни хранителни елемента и се консумират от растенията в по-големи количества, дефицитът на един от вторичните макроелементи (сяра, калций и магнезий) или дори на един от микроелементите (желязо, магнезий, цинк, бор, мед и молибден) може сериозно да ограничи добива.
Съветът на агронома:
Уверете се, че вашите култури са добре обезпечени с всички основни хранителни вещества.

2. Да не се анализират почвата, растенията и водата

Много производители не извършват химичен анализ на почвите и растенията или го правят само от време на време. Да не изследвате почвата, растенията и водата не е по-добро от това да шофирате със затворени очи. Без анализи вие просто не знаете, какво количество торове да внесете.

Освен това, ако анализите не са извършени навреме, проблемите в храненето могат да бъдат открити твърде късно, когато е практически невъзможно да се коригират.

Типът на анализите, които трябва да се извършат, се определя от технологичното направление на производството.

Съветът на агронома:
Изследвайте вашите почви, растения и вода редовно, като взимате под внимание динамиката на развитие на културата при съответното производствено направление. Този системен подход ще ви даде възможност за подобряване ефективността на торенето и доближаване до потенциалните максимални добиви от културите.

3. Да се внасят твърде много торове

Погрешното приложение на торове е глобален проблем. Торенето със завишени норми влияе неблагоприятно върху развитието на културите. В следствие на подобни практики може да се стигне до почвено засоляване или дори – до замърсяване с някои тежки метали.
Съветът на агронома:
Не се изкушавайте да внасяте повече торове, ако такава необходимост не е доказана. Често симптомите на дефицит се бъркат със симптоми, свързани с излишък на някои хранителни вещества.

4. Да се внасят торове в погрешния момент

Прилагането на точното количество торове не е достатъчно. Да не се внасят точните количества торове в точното време е честа грешка, която води до понижение на добива и до загуби. Растенията усвояват хранителните елементи в различни количества през различните фенологични фази. Всеки хранителен елемент има своята уникална крива на усвояване.

Ако даден хранителен елемент се внесе твърде късно, след като културата вече е преминала етапа, в който се е нуждаела от него, нейното развитие ще бъде потиснато и това ще се отрази в понижение на добива. Прилагането на подходящите торови продукти твърде рано носи риск от загуба вследствие на изнасяне с водния поток в почвата на част от внесените елементи и до повишено съдържание на соли, които могат да увредят културата.

Съветът на агронома:
Осигурявайте необходимите хранителни вещества в точния момент, в съответствие със специфичните изисквания на култура през отделните фази от нейното развитие.

5. Прилагане на една и съща „формула“

Много производители използват общоприети препоръки за торене или прилагат еднакви торови норми година след година. Основните причини да правят така са страхът от промяна или недостатъчно знания или възможности, които могат да им помогнат за взимане на по-целесъобразни и прецизни решения.

Ако дадена „формула“ проработи веднъж, естественият инстинкт е да се повтори това, което се е доказало като успешно.

Обаче това се превръща в голяма грешка, тъй като условията на полето са динамични и това, което работи за нас веднъж, не е задължително да работи в наша полза отново.

Съветът на агронома:
Не се придържайте към една формула или общоприети препоръки. Изграждайте вашия план за торене съгласно специфичните хранителни изисквания на вашата култура, реалните данни за полето и местните условия.

Заключението е, че правилното управление на торенето е практика от решаващо значение в земеделието. Като се има предвид фактът, че торовете допринасят с до 70% за реализирането на крайния добив, за предпочитане е да се направи оптимизация на торенето по възможност по-рано, отколкото по-късно.

Автор: Арик Капаровски, главен агроном в SMART! Международен експерт по управление на торенето; статията е написана за www.smart-fertilizer.com
Превод и адаптация: Д-р Ани Попова, агроном в НИК Агро Сървис

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Copyright © 2015 nik-agroservice.com